logo AFS

Leden tussen 18 en 23 jaar zijn lid van de UFO stam. Meestal op zaterdagavond komen ze samen om activiteiten te doen. Een deel van de stamleden is ook actief als leiding. Oudere PM leden kunnen lid worden van de AFS. Naast de eigen activiteiten verlenen ze hand en spandiensten aan de groep.